Akvárium

Úvod

w


Akvárium je nádrž z priehľadného materiálu (väčšinou zo skla alebo pevného plastu) naplnená vodou, v ktorej sa chovajú vodné Živočíchy (väčšinou ryby, niektoré bezstavovce, ale tiež cicavce, obojživelníky a plazy). Môžu sa tam pestovať tiež vodné rastliny.

Veľké akvária sú zariaďované zo vzdelávacích dôvodov napríklad v zoologických zahradách alebo ako živá dekorácia vo verejných priestranstvách. Moderné verejné akvária dosahujú obrovské rozmery. Napríklad akvárium v japonskej Osake má obsah 5 400 m³ (54 000 hektolitrov) a zbierku 580 druhov vodných živočichov. Existuje aj jeden osobitný druh akvárií, tzv. holandské akváriá, v ktorých sú hlavnou zložkou rastliny a ryby iba umocňujú dojem, prípadne sú bez rýb. Vo svojej vlastnej podstate je to dekoračné akvárium s rastlinami, ktoré vzniklo v 70-tich rokoch minulého storočia v Holandsku (odtiaľ aj ich názov) a ich účelom bolo vytvoriť dekoračné prostredie s rastlinami z rôznych kútov sveta, samozrejme pri podmienke rovnakých nárokov na ich životné prostredie.

Zakladanie a prevádzka akvárií v domácnostiach je veľmi obľúbená záujmová činnosť, zvaná akvaristika a má približne 60 miliónov priaznivcov (akvaristov) po celom svete. Od polovice 19. storočia, kedy bol vyrobený prvý predchodca dnešných moderných akvárií, sa akvaristika rozvinula a dnes využíva na vytvorenie vhodného prostredia pre vodných obyvateľov mnohé pokročilé technológie. Jedná sa hlavne o rôzne metódy čištenia (filtrácia) a úpravy vody, osvetlenia a vyhrievania.

Zabezpečenie predpokladaných podmienok verne napodobujúcich prirodzené prostredie rýb sa sa dosahuje starostlivou kontrolou mnohých rôznych parametrov vody, množstva privádzaných živín, odstraňovanie znečistenia produkovaného chovanými živočíchmi a dalšími postupmi. Dôležité je tiež sledovanie obehu dusíka, od jeho prenikania do akvária ve forme krmiva, cez jedovaté dusíkaté látky (dusičnany) obsiahnuté vo výkaloch rýb, ako aj koloidných mastných látok prejavujúcich sa penou na hladine vody, až k ich premene na menej nebezpečné dusičnany baktériami žijúcimi hlavne na dne v procese nitrifikácie.