Akvárium

Rozdelenie akvárií

Podľa druhu vody
  • sladkovodné
  • morské
  • brakické (poloslané)
Podľa teploty vody
  • studenovodné - nepotrebujú ohrievacie zariadenie; teplota vodného prostedia v týchto akváriách by sa mala pohybovať v zimnom období 2 – 6 °C (prezimovanie) a v letnom období max. 15 °C, zriedkavo alebo na veľmi krátku dobu do 18 °C. V prírode sa ryby v letných mesiacoch cez deň sťahujú do väčších hĺbok alebo na chladnejšie miesta.
  • tropické (teplovodné) - potrebujú ohrievacie zariadenie, pri poklese teploty pod kritickú hodnotu ich obyvatelia hynú
Podľa zloženia osadenstva
  • biotopové - napodobňujú nejaký prírodný biotop alebo ekologickú niku, napríklad biotop jazera Malawi.
  • zmiešané - nenapodobňujú konkrétny biotop, druhy v nich žijúce sa spolu v prírode nevyskytujú

Sladkovodné akvárium

Sladkovodné akvárium je určené na chov sladkovodných živočíchov a/alebo pestovanie sladkovodných rastlín. Najčastejšie ide o chov rýb, menej často chov bezstavovcov (zriedkavejšie ako v morskom akváriu).

Ryby

Prevládajú tropické druhy rýb z rôznych čeľadí, zo studenovodných je najviac zastúpený karas zlatý (zlatá rybka).

Morské akvárium

Údržba morského akvária je technicky náročnejšia než údržba akvária sladkovodného. Morské nádrže musia byť oveľa väčšie ako sladkovodné. Rastliny sa pestujú veľmi zriedkavo, takmer všetky akváriá sú bez výnimky tropické a môžu obsahovať veľké množstvo bezstavovcov, napr. koraly, červy, kôrovce. Morské živočíchy sú oveľa chúlostivejšie na znečistenie alebo otravu vody, mnohé z nich si neprivyknú na umelú potravu a ich rozmnožovanie je náročné.

Brakické akvárium

Veľmi zriedkavo sa vyskytujúci druh akvária, ktorý napodobňuje biotop v ústiach veľkých riek, lagún ako aj príbrežných oblastí mora v ktorých je vodné prostredie o rôznom stupni salinity. Tvorí prechodný typ medzi sladkovodným a morským akváriom. Voda v nich je poloslaná. Opticky sa brakické akváriá často podobajú na sladkovodné, obsahujú veľa rastlín.