Akvárium

Morfológia a anatómia rýb

Morfológia a anatómia rýb sa zaoberá vonkajšou a vnútornou stavbou tela rýb. Každý dobrý chovateľ musí poznať ryby podrobnejšie z viacerých dôvodov:

a) tvar tela a sfarbenie hovorí o tom, kde sa daná ryba zdržuje a aký je plavec
b) postavenie a veľkosť úst hovorí o tom čím a ako sa daná ryba živí
c) poznanie jednotlivých vonkajších častí tela ryby je dôležité nielen pri jej popise a teda aj pri jej identifikácii, ale veľakrát je nutné pri určení ochorenia, hlavne spôsobené stresami a ektoparazitmi, prípadne ochoreniami bakteriálneho alebo plesňového pôvodu
d) poznanie polohy vnútorných orgánov je potrebné pri určovaní diagnózy ochorenia rýb, pri hormonálnej reprodukcii atď.

So znalosťami morfológie a anatómie už na prvý pohľad mpžno rybu zaradiť do určitej skupiny, napr. z hľadiska potravy (podľa postavenia, tvaru a veľkosti úst - ryby dna, stedných alebo horných vrstiev vodného prostredia), potrieb priestoru (podľa veľkosti tela), kde sa zdržuje (podľa tvaru tela - ryby s rovným chrbátom - vrchné vrstvy vodného prostredia, ryby s rovným bruchom - ryby dna) atď.

Ryby tvoria skupinu živých organizmov, ktoré sú svojím tvarom tela, stavbou vnútorných orgánov, spôsobom prijímania a druhom potravy ako aj všetkými svojimi životnými a reprodukčnými prejavmi trvalo prispôsobené životu v sladkovodnom, brakickom alebo v morskom vodnom prostredí všetkých typov o rôznej teplote, chemickom zložení a obsahu rozpusteného oxidu v tomto prostredí.

Telo rýb je rozdelené do 3 základných častí: hlavová, trupová a chvostová, alebo aj kaudálna časť tela. Toto rozdelenie tela rýb je dôležité najmä pri popise, či už vnútorných alebo vonkajších častí tela ryby, ako aj jej sfarbenia.